Chuan hoa cong cu kiem soat chat luong dich vu ke toan kiem toan

Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC. Việc chuẩn hóa này nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán -trước đòi hỏi minh bạch hóa ngày càng cao trong hoạt động kinh tế.

Danh sach doanh nghiep kiem toan du dieu kien hanh nghe kiem toan 2013

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề kiểm toán 2013

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề kiểm toán 2013 (cập nhập đến ngày 21/05)

Huong dan che do thu, nop va quan ly le phi cap Giay chung nhan du dieu kien kinh doanh dich vu kiem toan

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

Dich vu ke toan thue cho cac doanh nghiep tai Ha Noi

Dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp tại Hà Nội

Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế

Dich vu vay von Ngan Hang cho doanh nghiep tai TP.Ho Chi Minh

Dịch vụ vay vốn Ngân Hàng cho doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh

  Đối với Báo cáo tài chính gửi Ngân hàng, ngoài báo cáo tài chính thuế, báo cáo kiểm toán còn có bộ báo cáo sổ sách kế toán khác đi kèm theo yêu cầu của ngân hàng.

Dich vu vay von Ngan Hang cho doanh nghiep tai Ha Noi

Dịch vụ vay vốn Ngân Hàng cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Đối với Báo cáo tài chính gửi Ngân hàng, ngoài báo cáo tài chính thuế, báo cáo kiểm toán còn có bộ báo cáo sổ sách kế toán khác đi kèm theo yêu cầu của ngân hàng.

Dich vu ke toan thue cho cac doanh nghiep tai huyen Ung Hoa

Dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp tại huyện Ứng Hòa

  Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật.

Dich vu ke toan thue cho cac doanh nghiep tai huyen Tu Liem

Dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp tại huyện Từ Liêm

  Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật.

Dich vu ke toan thue cho cac doanh nghiep tai huyen Thuong Tin

Dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp tại huyện Thường Tín

  Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật.

Dich vu ke toan thue cho cac doanh nghiep tai huyen Thanh Tri

Dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp tại huyện Thanh Trì

  Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật.