Thông tư 134 thuế nhà thầu

Cập nhật: 10:46 AM, 10/09/2010

Thông tư 34 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam là văn bản quy định đầy đủ và chi tiết về thuế nhà thầu.

Thông tư 134 thuế nhà thầu quy định rõ đối tượng áp dụng và đối tượng không áp dụng Luật thuế nhà thầu tại Việt Nam. Nêu rõ căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế nhà thầu. Đặc biệt thông tư 134 thuế nhà thầu nêu cụ thể nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN và nộp thuế gtgt theo phương pháp tính trực tiếp trên gtgt, nộp thuế tndn theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Thông tư 134 thuế nhà thầu áp dụng từ 01/01/2009, thay thế cho Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 04/02/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải.

Thông tư 134 /2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính

Xem toàn văn văn bản (Download – Tải về).

Tin mới: