Quy định nộp thuế GTGT (VAT) đối với hoạt động cho thuê nhà

Cập nhật: 12:48 PM, 18/07/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Người có nhà cho thuê phải tính số tiền thuế phải nộp Ngân sách nhà nước, trừ trường hợp bị cơ quan thuế ấn định thuế do vi phạm trong kê khai doanh thu không đúng thực tế phát sinh.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT, nộp thuế GTGT (VAT) được thực hiện theo tháng, chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà, có đầy đủ hóa đơn cho thuê theo chế độ quy định hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như hợp đồng và chứng từ thanh toán hợp lệ nhưng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT (VAT)được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.

Ví dụ: Doanh thu cho thuê nhà theo hóa đơn là 100 triệu đồng.

Hoạt động cho thuê nhà có thuế suất thuế GTGT (VAT) là 10 %.

Tỷ lệ GTGT do cơ quan thuế địa phương ban hành trên cơ sở công văn của Bộ tài chính đối với hoạt động cho người nước ngoài thuê nhà, cho thuê văn phòng là 40%.

Muốn khai thuế GTGT phải nộp, trước hết phải xác định giá trị gia tăng của hoạt động cho thuê nhà, sau khi có GTGT sẽ lấy GTGT nhân (x) thuế suất thuế GTGT.

Giá trị gia tăng = Doanh thu cho thuê (x) tỷ lệ GTGT

40 triệu             =  100 triệu                   x   40 %

Thuế GTGT      = Giá trị gia tăng        (x) thuế suất thuế GTGT

4 triệu                = 40 triệu                    x    10 %

Qua ví dụ cho thấy: Tuy thuế suất thuế GTGT là 10% nhưng không tính trên doanh thu 100 triệu đồng mà tính trên giá trị gia tăng nên chỉ nộp thuế 4 triệu đồng, tương ứng chỉ 4% trên doanh thu thuê nhà.

Người cho thuê nhà có trách nhiệm phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế GTGT (VAT) với cơ quan thuế theo mẫu quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này