Công văn 896/TCT-KK năm 2014 hướng dẫn thực hiện lập dự toán Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2014

Thực hiện Thông tư số 150/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 hướng dẫn về việc lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoànthuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là Thông tư 150/2013/TT-BTC), nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư đồng bộ, hiệu quả, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Trước cách hiểu khác nhau của một số cục Hải quan địa phương trong việc thu Thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu NK, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn rõ thêm một số nội dung để thống nhất thực hiện.

Công văn 3521/TCHQ-TXNK thời hạn nộp thuế và chứng từ thanh toán NLVT NK SXXK

Việc nộp chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu tại hồ sơ hoàn thuế chỉ thực hiện nếu doanh nghiệp đã được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày.

Công văn 3513/TCHQ-TXNK miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nội bộ

Trường hợp hàng hóa là vật dụng cần thiết nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội thì được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định mức và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp dân sự

Theo Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự như sau:
- Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Việt Nam ra nước ngoài 150.000 đồng/hồ sơ
- Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của nước ngoài tại Việt Nam 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Công văn 541/TCT-CS ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trả lời Công văn số 1949/CT-QLTTĐ ngày 8/11/2013 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc cấp biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN), Tổng cục Thuế có Công văn 541/TCT-CS ngày 24/2/2014 hướng dẫn

Công văn 661/TCT-CS thời điểm áp dụng đối với tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn chuyển thành CCDC

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3769/CT-TTHT ngày 09/10/2013 của Cục Thuế  Đà Nẵng; Công văn số 3987/TT-HT ngày 10/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về thời điểm áp dụng đối với tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ. Trả lời các văn bản này, ngày 5/3/2014, Tổng cục Thuế có Công văn  661/TCT-CS

Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Quyết định số 74/QĐ-TCT ban hành Quy trình thanh tra thuế

Ngày 27/1/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có  Quyết định  số 74/QĐ-TCT ban hành Quy trình thanh tra thuế, cụ thể như sau:

Công văn 4562/TCT-CS giải đáp chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Trả lời Công văn số 2851/CT-QLCKTTĐ ngày 26/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và công văn số 17/CV-DN ngày 18/7/2013 của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Bá về việc chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư, ngày 23/12/2013 Tổng cục Thuế có Công văn 4562/TCT-CS giải đáp

Quảng cáo menu dưới tapchithue

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này


Quảng cáo