Công văn 1171/GSQL-GQ3 chấn chỉnh công tác quản lý với kinh doanh hàng miễn thuế

Công văn 1171/GSQL-GQ3 năm 2014 chấn chỉnh công tác quản lý hải quan đối với kinh doanh hàng miễn thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Công văn 2806/TCT-KK Hướng dẫn hoàn thuế GTGT ngày 24/7

Công văn 2806/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2624/TCT-TNCN về Thuế thu nhập cá nhân đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Công văn 2624/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành.

Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của BTC về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa

Kê khai và nộp thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất trực thuộc (Công văn 2415/TCT-KK)

Công văn 2415/TCT-KK năm 2014 kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất trực thuộc của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển nông thôn do Tổng cục Thuế ban hành.

Công văn 7986/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư

Công văn 7986/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ An ninh Quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành.

Công văn số 7924/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế

Công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về sử dụng hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu, quyết toán thuế

Công văn 6008/TCHQ-TXNK năm 2014 về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế

Công văn 6008/TCHQ-TXNK năm 2014 về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Công văn 6107/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng thuốc thú y, vaccine dùng cho thú y

Công văn 6107/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng thuốc thú y, vaccine dùng cho thú y, nước pha để pha chế thuốc tiêm dùng trong thú y, bơm kim tiêm dùng cho thú y do Tổng cục Hải quan ban hành.

Công văn 6111/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đã nộp đối với mặt hàng ngô hạt nhập khẩu

Công văn 6111/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đã nộp đối với mặt hàng ngô hạt nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Quảng cáo menu dưới tapchithue

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này


Quảng cáo