Công văn 3887/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc hóa đơn hàng hóa xuất khẩu biên giới

Công văn 3887/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc hóa đơn hàng hóa xuất khẩu biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4166/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4166/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn thuế hàng nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1155/TCT-KK năm 2014 về khai thuế giá trị gia tăng tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1155/TCT-KK năm 2014 về khai thuế giá trị gia tăng tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Quyết định 1100/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế

Quyết định 1100/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNK có hiệu lực từ ngày 23/04/2014.

Công văn 896/TCT-KK năm 2014 hướng dẫn thực hiện lập dự toán Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2014

Thực hiện Thông tư số 150/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 hướng dẫn về việc lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoànthuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là Thông tư 150/2013/TT-BTC), nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Thông tư đồng bộ, hiệu quả, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Công văn 2828/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Trước cách hiểu khác nhau của một số cục Hải quan địa phương trong việc thu Thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu NK, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn rõ thêm một số nội dung để thống nhất thực hiện.

Công văn 3521/TCHQ-TXNK thời hạn nộp thuế và chứng từ thanh toán NLVT NK SXXK

Việc nộp chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu tại hồ sơ hoàn thuế chỉ thực hiện nếu doanh nghiệp đã được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày.

Công văn 3513/TCHQ-TXNK miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nội bộ

Trường hợp hàng hóa là vật dụng cần thiết nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội thì được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định mức và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp dân sự

Theo Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự như sau:
- Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Việt Nam ra nước ngoài 150.000 đồng/hồ sơ
- Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của nước ngoài tại Việt Nam 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Công văn 541/TCT-CS ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trả lời Công văn số 1949/CT-QLTTĐ ngày 8/11/2013 của Cục Thuế TP Hải Phòng về việc cấp biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN), Tổng cục Thuế có Công văn 541/TCT-CS ngày 24/2/2014 hướng dẫn

Quảng cáo menu dưới tapchithue

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này


Quảng cáo