Hóa đơn tự in, chưa thông báo phát hành chưa có giá trị sử dụng

Cập nhật: 01:05 PM, 25/09/2010

 

Thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (ngày 14/5/2010) của Chính phủ, theo đó, doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn phải thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo và niêm yết ngay tại cơ sở sử dụng hóa đơn trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Nội dung thông báo gồm: Hóa đơn mẫu, ngày bắt đầu sử dụng, ngày lập tờ thông báo và chữ ký của người đại diện trước pháp luật.

Trường hợp đang sử dụng hóa đơn tự đặt in, hoặc hóa đơn mua của Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế) cần dự trù nhu cầu đủ sử dụng đến 31/12/2010. Không đặt in thêm hoặc mua hóa đơn quá nhu cầu sử dụng phải hủy bỏ, gây lãng phí. Cuối năm kiểm kê toàn bộ số hóa đơn đặt in, hóa đơn đã mua nhưng chưa sử dụng (chưa lập) để báo cáo cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xử lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tự thiết kế loại hóa đơn đặt in gồm đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, được in trên cùng một mặt giấy của hóa đơn.

Ngoài các nội dung bắt buộc phải có, có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lôgô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo và một hay nhiều hình thức để làm ký hiệu nhận dạng nhằm tránh làm giả.

Chọn doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh hoạt động ngành in để ký hợp đồng in theo quy định của Luật Dân sự, đảm bảo hóa đơn được in xong và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thông báo phát hành hóa đơn trước ngày 1/1/2011.

Lập tờ thông báo phát hành hóa đơn theo quy định gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (bao gồm các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cả các đơn vị trực thuộc, chi nhánh đóng trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố).

Nếu các đơn vị trực thuộc, chi nhánh đóng trên tỉnh, thành phố khác địa phương có sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh gửi tờ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hóa đơn tự in đã được in, khởi tạo nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành là hóa đơn chưa có giá trị sử dụng.

 

LIÊN HỆ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÓA ĐƠN VÀ IN HÓA ĐƠN (CLICK HERE)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này