Nộp thuế tncn

Cập nhật: 12:51 PM, 28/09/2010

Nộp thuế tncn được quy định như sau:

1. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm chủ động khai báo, đăng ký kê khai thuế tncn với cơ quan thuế địa phương việc thu thuế thu nhập cá nhân theo phương thức khấu trừ tại đơn vị mình, hướng dẫn người có thu nhập chịu thuế thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân. Thực hiện chế độ báo cáo, thanh quyết toán tiền thuế, biên lai thu thuế, chứng từ khấu trừ thuế, tiền thù lao được hưởng với cơ quan thuế và xuất trình đầy đủ các tài liệu liên quan đến thuế tncn cơ quan thuế có yêu cầu.

+ Cơ quan chi trả thu nhập có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan thuế cấp nào quản lý thì kê khai nộp thuế tncn cơ quan thuế đó.

+ Cơ quan chi trả thu nhập không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai, nộp thuế tncn tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp cơ quan chi trả thu nhập đóng tại địa bàn cấp huyện, thị xã thì kê khai nộp thuế tncn tại Chi cục thuế nơi đóng trụ sở

+ Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế thì kê khai, nộp thuế tncn tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thời hạn nộp tờ khai cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 10 và nộp thuế tncn vào Ngân sách Nhà nước chậm nhất vào ngày 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập.

3. Xác định ngày nộp thuế tncn:

+ Đối với trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì nộp thuế tncn là ngày Ngân hàng, tổ chức tín dụng ký xác nhận trên giấy nộp tiền.

+ Đối với trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt thì ngày nộp thuế tncn là ngày Kho bạc Nhà nước nhận tiền thuế hoặc ngày cơ quan thuế cấp Biên lai.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này