Thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn)

Cập nhật: 12:33 PM, 27/09/2010

Thuế thu nhập cá nhân là sắc thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trong kỳ tính thuế. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn) trong kỳ tính thuế là thu nhập sau khi đã giảm rừ các khoản chi phí liên quan để tạo ra thu nhập, các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân mang tính chất xã hội và các khoản giảm trừ khác.

Thuế thu nhập cá nhân là (thuế tncn) thuế trực thu do người chịu thuế đồng thời là người nộp thuế.

Thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn) là loại thuế có độ nhạy cảm cao vì thuế thu nhập cá nhân liên quan đến lợi ích cụ thể của người nộp thuế và liên quan đến hầu hết mọi cá nhân trong xã hội.

Thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn) thường mangh tính lũy tiến cao. Vì thuế thu nhập cá nhân đánh theo nguyên tắc khả năng trả thuế và thuế suất của nó thường được thiết kế theo biểu thuế lũy tiến từng phần nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng trả thuế.

Thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn) không bóp méo giá cả bằng hàng hóa, dịch vụ. Thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn) không cấu thành trong giá bán (giá thanh toán) hàng hóa, dịch vụ nên nó không tọa ra sự sai lệch giá cả hàng hóa dịch vụ.

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn) được xác định theo tiêu thức cư trú. Theo đó đối tượng cư trú dù là người Việt Nam hay người nước ngoài phải kê khai nộp thuế cho toàn bộ thu nhập phát sinh ở trong nước và nước ngoài. Đối với đối tượng cá nhân không cư trú thì chỉ phải nộp thuế đối với phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân ở nước ta bao gồm :

- Cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi lao động ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế.

- Cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế.

- Cá nhân là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, văn phòng đại diện, các chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam và các cá nhân hành nghề độc lập tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này