Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa Chi nhánh và chi nhánh phụ

Cập nhật: 04:18 PM, 28/06/2010

Tại công văn số 1579/TCT-KK ngày 28/04/2009 của Tổng cục thuế trả lời văn bản ngày 30/03/2009 của Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN), như sau:

Tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 60/200t/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “ Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”

Tại mục 1 phần D Thông tư số  130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “ Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Hà Nội có chi nhánh phụ tại thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh  phụ này đã được tổng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cấp MST 13 số: 01 00 11 28 85 -001 để hoạt động thì chi nhánh phụ tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN tập trung tại Chi Nhánh Hà Nội với Cục thuế Thành Phố Hà Hội.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này