Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính

Cập nhật: 05:47 PM, 06/07/2010

1. Yêu cầu lập và trình bày BCTC

- Trung thực và hợp lý;

- Lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng chuẩn mực kế toán.

2. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC, gồm:

- Hoạt động liên tục; Cơ sở dồn tích; Nhất quán; Trọng yếu; Bù trừ; Có thể so sánh.

3. Kết cấu và nội dung chủ yếu của BCTC

- Những thông tin chung về doanh nghiệp cần phải được trình bày trong từng BCTC.

- Kỳ báo cáo.

- Kết cấu và nội dung Bảng CĐKT.

- Kết cấu và nội dung của Báo cáo KQHĐKD.

- Kết cấu và nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Kết cấu và nội dung của Bản thuyết minh BCTC.

Chuẩn mực kế toán số 21.

Xem toàn bộ nội dung chuẩn mực (Download - Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này