Danh sach kiem toan vien (cap nhat den ngay 7/8/2013)

Danh sách kiểm toán viên (cập nhật đến ngày 7/8/2013)

02:46 PM, 19/08/2013

Danh sách kiểm toán viên hành nghệ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cập nhật mới nhất ngày 07/08/2013


Tien cong lam viec qua gio co duoc hach toan vao chi phi hop ly cua doanh nghiep?

Tiền công làm việc quá giờ có đựợc hạch toán vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp?

10:48 AM, 15/08/2013

Người lao động được phân công làm thêm vượt quá số giờ mức quy định vẫn là một thực tế đang xảy ra trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp (DN). Hạch toán chi phí trong trường hợp này là vấn đề mà các DN cần lưu ý.


Siet dieu kien hoat dong cong ty cho thue tai chinh

Siết điều kiện hoạt động công ty cho thuê tài chính

09:46 AM, 06/08/2013

 

 

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty cho thuê tài chính, trong đó có bổ sung quy định về điều kiện hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính và công ty tài chính.


Kiem toan nha nuoc cong bo bao cao kiem toan nam 2012 ve nien do ngan sach 2011

Kiểm toán nhà nước công bố báo cáo kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách 2011

10:39 AM, 26/07/2013

Sáng 25/7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức họp báo công bố báo cáo kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách 2011 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán năm 2011.


Luat Ke toan sua doi, bo sung: Minh bach, hieu qua hoat dong tai chinh, kinh te

Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung: Minh bạch, hiệu quả hoạt động tài chính, kinh tế

04:10 PM, 09/07/2013

Bộ Tài chính đang tiến hành đánh giá về thực tiễn thi hành Luật Kế toán 2003, làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung 2013, trình Chính phủ đưa ra Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2014/2015.


Huong dan trich lap va su dung cac khoan du phong tai doanh nghiep

Hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tại doanh nghiệp

10:03 AM, 09/07/2013

Ngày 28/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.


Huong dan trich lap va su dung khoan du phong ton that cac khoan dau tu tai chinh

Hướng dẫn trích lập và sử dụng khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính

11:01 AM, 04/07/2013

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp


Quy dinh moi ve trich khau hao tai san co dinh

Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định

10:01 AM, 28/06/2013

Tất cả TSCĐ của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013.


Hoan thien che do ke toan doi voi cong ty chung khoan

Hoàn thiện chế độ kế toán đối với công ty chứng khoán

03:30 PM, 10/06/2013

Hôm nay (10-6), Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo chế độ chứng từ kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán (CTCK). Đây là lần thứ 2, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo liên quan đến lĩnh vực này nhằm lấy ý kiến thành viên thị trường trước khi ban hành Thông tư hướng dẫn.


Chuan muc ke toan so 01- Chuan muc chung

Chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung

06:23 PM, 06/07/2010

Các nguyên tắc kế toán cơ bản: Trọng yếu; Cơ sở dồn tích; Hoạt động liên tục; Giá gốc; Phù hợp; Nhất quán; Thận trọng; Trọng yếu...


Xem tin theo ngày:

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này