Hướng dẫn xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN (Công văn 1111/TCT-CS)

Cập nhật: 01:44 PM, 04/05/2011

Doanh nghiệp cần trích lập dự phòng đầy đủ đối với các khoản nợ phải thu khó đòi. Theo hướng dẫn mới đây của Tổng cục Thuế, trong trường hợp không thực hiện hoạt động này, doanh nghiệp sẽ không được tính vào chi phí hợp lý đối với những khoản nợ không thu hồi được đã phát sinh trên thực tế nhưng không trích lập dự phòng.

Công văn 1111/TCT-CS ngày 04/04/2011 của Tổng cục thuế hướng dẫn xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN (Download Luật)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này