Khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng môi giới (Công văn 12004/CT-TT&HT)

Cập nhật: 12:46 PM, 06/12/2010

Theo khẳng định của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp phải khấu trừ ngay tại nguồn 10% thuế thu nhập cá nhân khi trả phí hoa hồng từ 500.000 đồng trở lên cho người môi giới bán hàng. Đáng chú ý là trong trường này, doanh nghiệp không phải quyết toán thuế cho các cá nhân này mà chỉ cần cấp chứng từ khấu trừ thuế để họ tự quyết toán.

Công văn 12004/CT-TT&HT ngày 06/12/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng môi giới (DownLoad Luật thuế).
® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này