Hạch toán chi phí hợp lý đối với lãi vay và tiến phạt (Công văn 4395/TCT-CS)

Cập nhật: 07:16 PM, 01/11/2010

Liên quan đến việc hạch toán chi phí lãi vay, chi phí tiền phạt phát sinh trong giai đoạn 2007 - 2009, Tổng cục Thuế mới lưu ý doanh nghiệp về việc giai đoạn này có sự giao thoa giữa các Thông tư hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp có sự khác biệt về căn cứ xác định chi phí hợp lý. Mốc phân định là ngày 18/01/2009.

Công văn 4395/TCT-CS ngày 01/11/2010 của Tổng Cục thuế về hạch toán chi phí hợp lý đối với lãi vay và tiến phạt (Download Luật thuế)..® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này