Hạch toán đối với hàng hóa biếu tặng (Công văn số 2500/TCT-CS)

Cập nhật: 06:24 PM, 12/07/2010

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2500 ngày 12/07/2010, doanh nghiệp dùng hàng hóa để biếu, tặng phải lập hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng) và ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế giá trị gia tăng như hóa đơn xuất bán cho khách hàng. Tuy nhiên, chi phí cho số hàng hóa nêu trên sẽ không được tính vào chi phí hợp lý.

Công văn số 2500/TCT-CS ngày 12/07/2010 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với hàng hóa dùng biếu, tặng

Xem toàn văn văn bản tại đây (Download – Tải về)® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này