Phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng

Cập nhật: 11:47 PM, 18/07/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-   Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

-  Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

-   Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

* Theo quy định tại điều 11 Luật thuế GTGT, phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (VAT) được quy định như sau:

- Số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra (X) nhân với thuế suất thuế Giá trị gia tăng;

- Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra (-) trừ giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng.

+ Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra là giá thực tế thuê nhà ghi trên hóa đơn cho thuê, bao gồm cả thuế GTGT (VAT) và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên cho thuê được hưởng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền.

+ Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị HHDV mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT (VAT) dùng cho sản xuất, cho thuê nhà, chịu thuế GTGT tương ứng.

Đối với cá nhân có đầy đủ hóa đơn cho thuê nhà theo chế độ quy địch hoặc có đủ điều kiện xác định được đúng doanh thu cho thuê như hợp đồng và chứng từ thanh toán nhưng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT (VAT) được xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu.Tin cũ hơn:

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này