Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định TSCĐ) dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế của Ngân hàng được quy định như thế nào

Cập nhật: 06:13 PM, 19/06/2010

Tại công văn số 3515/TCT- CS ngày 27/08/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 1174/CTBT ngày 03/08/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với TSCĐ dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế của ngân hàng như sau:

Tại điểm 1.2.c mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản suất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của ài sản cố định: tài sản cố định chuyên phục vụ sản suất vũ khí, khí tài phục vụ  quốc phòng , an ninh; tài sản có định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp TSCĐ  của các tổ chức tín dụng (không phải nhà làm trụ sở văn phòng hoặc các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng) nếu sử dụng đồng thời cho sản xuất , kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đó theo quy định.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này