Trường hợp hàng hóa dùng khuyến mại nhưng không đăng ký với quan chức năng

Cập nhật: 05:59 PM, 19/06/2010

Doanh nghiệp kinh doanh xe máy khi bán xe có kèm theo hàng hóa khuyến mại nhưng không có đăng ký với cơ quan chức năng thì có được khai khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dùng khuyến mại không?

Tại công văn số 3135/TCT-CS ngày 03/08/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 871/CT-TN=HNVDT ngày 22/04/2009 của Cục thuế tỉnh Gia Lai hỏi về việc: Doanh nghiệp kinh doanh xe máy khi bán xe có kèm theo hàng hóa khuyến mại nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng thì có được khai khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dùng khuyến mại và giá trị hàng khuyến mại có được tính chi phí hợp lý hay không. Ttongr cục thuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm 2.4.a, mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phải theo qui định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tại điểm 1.3, mục I, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định về giá tính thuế GTGT: “ 1.3. đối với hàng hóa , dịch vụ dùng để trao đổi , tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Tại mục 3 chương II Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có quy định về trình tự, thủ tục đăng ký khuyến mại.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp xác định doanh nghiệp kinh doanh khi bán hàng có kèm theo hàng hóa khuyến mại, nhưng hàng hóa kèm theo không đủ điều kiện để xác định là hàng khuyến mại theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại thì doanh nghiệp phải kê khai thuế, nộp thuế như đối với hàng hóa bán ra theo quy định hiện hành.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này