Những ngành nào được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009?

Cập nhật: 07:18 AM, 25/07/2010

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 1 năm 2009 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 đối với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề có quy định:

1. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2009 trong thời gian 9 tháng đối với thu nhập từ các hoạt động kinh doanh sau:

- Sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn;

- Xây dựng, lắp đặt;

- Dịch vụ du lịch;

- Kinh doanh lương thực;

- Kinh doanh phân bón.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.

 ® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này