Ban hành Quy chế phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan

Cập nhật: 10:24 AM, 02/08/2010
Ngày 15/7/2010, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã ký Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế phân tích, phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2010.

Trong đó, quy định Phân tích, phân loại hàng hoá XNK ( viết tắt là PTPL) là việc cơ quan hải quan kiểm tra thực tế mẫu hàng hoá XK,NK tại các đơn vị phân tích phân loại bằng các phương tiện, biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để xác định đặc tính, tên hàng, mã số của hàng hoá theo Danh mục hàng hoá XK,NK Việt Nam, theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu và theo Hệ thống hài hoà mô tả và mã hàng hoá của Tổ chức Hải quan thế giới nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Việc PTPL được thực hiện khách quan, khoa học, chính xác theo các quy định của quy chế này và theo quy định của pháp luật về công tác PTPL. Việc PTPL căn cứ vào mẫu hàng hoá XNK, hồ sơ yêu cầu PTPL và tuân thủ các quy định tại Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đơn vị yêu cầu PTPL là các đơn vị trong ngành Hải quan và đơn vị PTPL là “Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá XNK” và các Chi nhánh Trung tâm PTPL tại các khu vực.
Quyết định cũng quy định cụ thể về hồ sơ, mẫu yêu cầu PTPL, điều kiện cũng như trình tự tiên hành PTPL, việc lưu giữ hồ sơ và trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị yêu cầu PTPL, của đơn vị PTPL và của chuyên viên PTPL.
Kết quả PTPL là cơ sở để cơ quan hải quan xác định tên gọi, mã số, mức thuế của hàng hoá XNK. Kết quả PTPL chỉ có giá trị đối với mẫu hàng hoá được yêu cầu PTPL.
Ngoài ra, Quyết định còn quy định về nguyên tắc lấy mẫu, dụng cụ lấy mẫu, bao bì đựng mẫu và bao bì vận chuyển mẫu, phương phấp lấy mẫu và khối lượng mẫu cần lấy đối với hàng hoá là hoá chất, sản phẩm hoá chất, thực phẩm, dược phẩm; hàng hoá là các mặt hàng cơ khí điện tử; sắt thép; các loại vải, nguyên liệu dệt; giấy, bột giấy; hàng hoá là plastic, cao su không ở dạng nguyên sinh (lỏng, bột, hạt, nhão…)
Quyết định này thay thế Quyết định số 1671/QĐ- TCHQ ngày 20/10/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về Quy chế phân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế theo Quyết định số 1671/QĐ- TCHQ ngày 20/10/2005 nêu trên.


® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này