Thay đổi phương thức hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Cập nhật: 10:33 AM, 22/04/2014

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký ban hành Quyết định số 556/QĐ-TCT về việc phê duyệt Đề án "Đánh giá hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn".

 

 

Trong những năm qua, Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn đã phối hợp với các Chi cục Thuế trong việc xác định doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh cá thể, nắm rõ mức độ hoạt động kinh doanh của từng đối tượng, ngành nghề, từng mặt hàng trong từng thời điểm, thời vụ, tổ chức kiểm tra, xác minh lại doanh thu, mức thuế đúng với thực tế góp phần quan trọng vào công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Mục tiêu của Đề án là đưa ra đề xuất, kiến nghị những thay đổi về cách thức tổ chức, phương thức hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Đề án sẽ tổng hợp, đánh giá về cơ sở pháp lý hình thành và tổ chức hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; Đánh giá thực trạng tổ chức triển khai và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn thông qua báo cáo của các Cục Thuế địa phương cũng như tiến hành khảo sát thực tế; Kiến nghị những giải pháp hoàn thiện tổ chức tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Theo mof.gov.vn