Tăng cường kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuế cho cán bộ thuế

Cập nhật: 10:59 AM, 17/04/2014

Nhằm giúp cán bộ thuế thanh, kiểm tra và một số bộ phận chức năng nắm vững nghiệp vụ chuyên môn; kỹ năng tra cứu, sử dụng dữ liệu trên hệ thống; cách thức điều chỉnh, bổ sung số liệu trước và sau thanh, kiểm tra; những nội dung lưu ý nghiệp vụ kê khai, kế toán thuế thống nhất hướng dẫn người nộp thuế (NNT); từ ngày 25/3 đến 5/4/2014, Cục Thuế Tp. Hà Nội tổ chức 4 lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thanh tra, kiểm tra thuế năm 2014 cho hơn 1.300 cán bộ thuế.

Cán bộ thuế được tập huấn thuộc các Phòng: Thanh tra, Kiểm tra thuế; Thuế Thu nhập cá nhân; Kiểm tra nội bộ; Tổng hợp nghiệp vụ dự toán; Kê khai và kế toán thuế; Pháp chế và ban lãnh đạo cùng đội kiểm tra, kiểm tra nội bộ các Chi cục Thuế trực thuộc (25% cán bộ/đơn vị tham gia 1 lớp) đã được nghe các giảng viên: Tiến sỹ Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Trung tâm Tâm Việt; các Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, cùng các giảng viên kiêm nhiệm của Cục Thuế truyền đạt 13 nội dung chính, thiết thực, phục vụ cho công tác kỹ năng thanh tra, kiểm tra.

Tại các lớp tập huấn, Lãnh đạo Cục Thuế Tp. Hà Nội sơ lược đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác thanh, kiếm tra năm 2013, theo đó góp phần cho ngành Thuế Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời cũng đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thanh, kiểm tra năm 2014; Quán triệt kỷ cương và kỷ luật của ngành Thuế -tiêu biểu là những cán bộ thuế thanh, kiểm tra và một số bộ phận chức năng chủ yếu trong công tác quản lý thuế dự tập huấn.

Giảng viên của các lớp tập huấn là đại diện từ Trung tâm Tâm Việt; Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ; và giảng viên kiêm nhiệm của Cục Thuế.

Các lớp tập huấn tập trung vào các nội dung về văn hóa công sở, kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc; Các qui định mới liên quan tới Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật chống tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ; Một số nội dung liên quan đến việc sử dụng và xử lý số liệu kê khai, kế toán thuế phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra; Các vấn đề chung đối với công tác thanh, kiểm tra thuế; Kỹ năng thanh, kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan Thuế và trụ sở tại NNT; Một số nội dung liên quan đến việc sử dụng và xử lý số liệu kê khai, kế toán thuế phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra; hướng dẫn Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27/01/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình thanh tra thuế; Nghiên cứu tài liệu và trao đổi, thảo luận 300 câu hỏi tình huống và chọn các phương án để trả lời theo các Luật và Nghị định, Thông tư - nhất là các Luật thuế, chính sách thuế mới, hóa đơn chứng từ và quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Cục thuế…

Kết thúc các lớp tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra để Cục Thuế đánh giá sự nhận thức về nghiệp vụ chuyên môn cũng như áp dụng các tình huống xử lý khi quản lý thu thuế trên các lĩnh vực công tác cho đúng Luật Quản lý thuế quy định.