Việt Nam tham dự Hội nghị Hiệp hội quản lý thuế các nước châu Á (SGATAR)

Cập nhật: 09:41 AM, 15/10/2013

Từ ngày 13-18/10/2013, Đoàn cán bộ của Tổng cục Thuế Việt Nam do đồng chí  Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  Bùi Văn Nam dẫn đầu đã sang Đảo Jeju- Hàn Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội quản lý thuế các nước châu Á (SGATAR)


Đây là kỳ họp thường niên lần thứ 43 của Hiệp hội này, Việt Nam chính thức được kết nạp vào SGATAR cách đây 10 năm (11/2003). Hiệp hội được thành lập với mục đích cùng nhau trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế của các nước trong khu vực.


Hội nghị năm nay tập trung thảo luận các vấn đề:


- Cập nhật các thông tin trong công tác quản lý thuế của nước mình;
- Nghe báo cáo và thảo luận về các hoạt động của SGATAR năm trước và chỉ định thành viên đăng cai các hoạt động SGATAR năm tiếp theo;
- Thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước thành viên;
- Các vấn đề khác (kết nạp thành viên mới...)


Ngoài ra, Hội nghị cũng có 03 cuộc họp cấp chuyên viên được tổ chức song song theo 3 chuyên đề để thảo luận và trình bày 3 báo cáo chung tại phiên họp toàn toàn thể của Hội nghị. Nội dung của 03 chuyên đề được thảo luận trong Hội nghị lần này là:


1. Tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin để ngăn ngừa việc trốn thuế ở nước ngoài (Facilitate EOI to prevent offshore tax evasion)
2. Quản lý Thu nợ thuế hiệu quả (Effective Tax debt management)
3. Làm rõ kinh tế ngầm (Exposing the underground economy)
Việc Việt Nam gia nhập Hội nghị SGATAR và tham gia các diễn đàn là cơ hội  để ngành thuế Việt Nam có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về quản lý thuế, về đào tạo cán bộ với cơ quan thuế của các nước trong khu vực có nền kinh tế năng động nhất thế giới, hiện nay./.

TCT