Thu NSNN 9 tháng ngành thuế ước đạt trên 436 nghìn tỷ đồng

Cập nhật: 10:37 AM, 04/10/2013

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, nhiệm vụ thu NSNN năm 2013 là 644.500 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 99.000 tỷ đồng, thu nội địa là 545.500 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 39.000 tỷ đồng và thu nội địa trừ đất là 506.500 tỷ đồng (tăng 19,9% so với ước thực hiện năm 2012).

Trong tháng 9, thu NSNN nội địa đạt 41.300 tỷ đồng, bằng 6,4% so với dự toán, bằng 115,9% so với thực hiện cùng kỳ năm 2012. Trong đó:
Thu từ dầu thô ước đạt 8.200 tỷ đồng, bằng 8,3% so với dự toán, bằng 112,5% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 33.100 tỷ đồng, bằng 6,1% so với dự toán, bằng 116,8% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 30.600 tỷ đồng, bằng 6% so với dự toán, bằng 115,4% so với cùng kỳ.
So với tháng trước, thu nội địa tháng 9 năm nay tăng 10,3%, nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 10,6%. Nguyên nhân tăng chủ yếu do tháng 9 thu được khoản chênh lệch thu chi  NHNN khoảng 2.100 tỷ đồng và dự kiến thu được số GTGT tháng 2/2013 được gia hạn chuyển qua khoảng 1.100 tỷ đồng.
Lũy kế thu 9 tháng với tổng số thu ước đạt 436.336 tỷ đồng, bằng 67,7% so với dự toán, bằng 109,1% so với cùng kỳ năm 2012.
Theo website BTC