Hai cục trưởng cục thuế mới được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ mới

Cập nhật: 09:31 AM, 05/09/2013

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hải được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/9/2013 và ông Ngô Bốn được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam từ ngày 30/8/2013.

Mới đây, ngày 12/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BTC bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải, Phó cục trưởng, giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, thay cho ông Nguyễn Khắc Khang đã nghỉ chế độ.
Tiếp đó, ngày 30/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký ban hành Quyết định số 2178/QĐ-BTC tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Bốn, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam giữ chức Cục  trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, thay cho ông Nguyễn Bá Tùng đã nghỉ chế độ.
TỔNG CỤC THUẾ