Mẫu lý lịch cá nhân - dùng làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Cập nhật: 12:49 AM, 25/04/2011

Trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài Lý lịch cá nhân là một văn bản quan trọng trong toàn bộ bộ hồ sơ đăng ký kết hôn. Để thuận lợi trong việc đăng ký kết hôn chúng tôi xin cung cấp Mẫu lý lịch cá nhân dùng trong thực hện thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài.

Mẫu Lý lịch cá nhân (Download)

(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)