Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Cập nhật: 01:01 PM, 22/04/2011

“Tôi là công dân Mỹ gốc Việt, có ý định kết hôn với công dân Việt Nam. Vậy thủ tục kết hôn thế nào và chúng tôi cần có những giấy tờ gì, mất bao lâu để làm hôn thú?” (bạn đọc Do Thao).

Trả lời:

1. Theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, hồ sơ đăng ký kết hôn của hai bên nam - nữ gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có xác nhận chưa quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền về việc hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc chồng.

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam cư trú ở nước ngoài, việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên theo pháp luật nước đó. Nếu pháp luật nước đó không quy định xác nhận tờ khai thì có thể thay thế bằng văn bản xác nhận lời tuyên thệ của đương sự về việc không có vợ hoặc chồng, phù hợp với pháp luật nước đó.

- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần, đến mức không có khả năng nhận thức hành vi.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân (với công dân Việt Nam trong nước); hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (với người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam ở nước ngoài).

- Bản sao hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (với công dân Việt Nam trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú với người nước ngoài ở Việt Nam.

- Lý lịch cá nhân theo mẫu...

2. Hồ sơ được lập thành hai bộ, nộp tại sở tư pháp (nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam), hoặc tại cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài (nếu đăng ký kết hôn tại các cơ quan này).

3. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn ở Việt Nam là 30 ngày, kể từ ngày sở tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp có yêu cầu cơ quan công an xác minh thì thời hạn này được kéo dài thêm 20 ngày. Thời hạn 30 ngày cũng được áp dụng để giải quyết việc đăng ký kết hôn tại cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, nếu phải xác minh thêm thời hạn được kéo dài thêm 45 ngày.