Thủ tục bán công ty TNHH

Cập nhật: 12:52 PM, 28/05/2011

Công ty của chúng tôi là công ty TNHH gồm 05 thành viên sáng lập và có trụ sở tại TP HCM. Hiện giờ công ty của chúng tôi có người đang đề nghị mua lại toàn bộ, xin hỏi luật sư về thủ tục cũng như là các quy định của pháp luật về việc bán công ty TNHH? (Hùng Nguyễn - ATC HCM)

Trân trọng cảm ơn!

Về vấn đề anh nêu ra như trên liên quan đến việc mua bán công ty luật sư của chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn và trả lời anh như sau:

Việc anh và các thành viên sáng lập công ty có mong muốn bán công ty trong trường hợp này thực chất là chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định tại Điều 44 của Luật doanh nghiệp. Chính vì vậy khái niệm bán công ty trong trường hợp của công ty anh phải gọi với thuật ngữ pháp lý chính xác là “Chuyển nhượng vốn góp”. Trong trường hợp này việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của các thành viên sáng lập cho bên nhận chuyển nhượng.

Việc các thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình xuất phát từ quyền định đoạt phần vốn góp của mình theo quy định tại Điều 41 Luật doanh nghiệp.

Để thực hiện các thủ tục cho việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thì bên chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên bán phần vốn) và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên mua lại phần vốn góp) phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điều khoản liên quan. Đồng thời với quá trình đó công ty phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thông báo thay đổi thành viên góp vốn với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi (theo mẫu)
  2. Quyết định của Hội đồng thành viên cho việc thay đổi;
  3. Biên bản họp Hội đồng thành viên cho việc thay đổi
  4. Danh sáng thành viên mới kèm theo bản sao có chứng thực CMND hoặc hộ chiếu của thành viên mới (thành viên nhận chuyển nhượng)
  5. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp;
  6. 01 Bản sao hoặc bản gốc Đăng ký kinh doanh;
  7. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (Nếu thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc nếu người đại diện theo pháp luật mới không đồng thời là người nhận chuyển nhượng phần vốn góp)

 

Lưu ý: Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng chỉ là một cá nhân hoặc một tổ chức thì đồng thời với quá trình này thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên. (Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có tối thiểu từ hai thành viên trở lên và tối đa không quá 50, các thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân – Điều 38 Luật doanh nghiệp).

Sau khi quá trình chuyển nhượng hoàn thành thì Bên nhận chuyển nhượng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ cũng như các lợi ích có liên quan của bên chuyển nhượng.

 

Luật sư: Đặng Văn Hoàng – www.phapluat24h.vn

.................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của  Asimic

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic

Để liên hệ với Luật sư của Asimic hãy liên hệ theo số máy 0902.209.469 tại Hà Nội và 0903.103.889 tại thành phố Hồ Chí Minh

Tin mới: