Dich vu visa Mong Co

Dịch vụ visa Mông Cổ

Dịch vụ visa Mông Cổ áp dụng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú và làm việc tại Việt Nam có nhu cầu sang công tác và du lịch tại Mông cổ.

Thu tuc ban cong ty TNHH

Thủ tục bán công ty TNHH

Để thực hiện các thủ tục cho việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thì bên chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên bán phần vốn) và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên mua lại phần vốn góp) phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điều khoản liên quan..

Sap nhap mot hoac mot so cong ty vao mot cong ty khac cung loai (Sap nhap cong ty)

Sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại (Sáp nhập công ty)

Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập..

Hop nhat cac cong ty cung loai thanh mot cong ty moi

Hợp nhất các công ty cùng loại thành một công ty mới

Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Tach cong ty co phan de thanh lap mot hoac mot so cong ty co phan moi

Tách công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty cổ phần mới

Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Tach cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien thanh mot hoac mot so cac cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien moi

Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một hoặc một số các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

Tach cong ty trach nhiem huu han hai thanh vien tro len thanh mot hoac mot so cong ty trach nhiem huu han hai thanh vien tro len moi

Tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mới

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Tam ngung kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Giai the cong ty

Giải thể công ty

Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên công ty trong sổ đăng ký kinh doanh.

Chia cong ty co phan

Chia công ty cổ phần

Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;..