Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài

Cập nhật: 02:31 PM, 09/11/2010

Câu hỏi: Xin luật sư tư vấn về nội dung sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam?

Trả lời: Về vấn nội dung sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam bạn quan tâm tôi có một số trao đổi như sau:

1. Trong những trường hợp sau đây, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

- Thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Chi nhánh.

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh bao gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản gốc Giấy phép thành lập Chi nhánh.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của thương nhân nước ngoài, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động chi nhánh.

 

Ls Nguyễn Công Danhwww.lienvietluat.com www.asimic.com

.........................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của Asimic.

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic.

Để liên hệ với Luật sư của Asimic

Hãy liên hệ tại địa chỉ www.lienvietluat.com www.asimic.com