Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Cập nhật: 02:26 PM, 09/11/2010

Câu hỏi: Xin luật sư tư vấn về nội dung cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam?

Trả lời:

1. Trong những trường hợp sau đây, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại Chi nhánh công ty với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi:

- Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

- Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài.

Trong trường hợp Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành Chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện.

2. Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh

b. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh trong trường hợp Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác và Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản gốc Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

c. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh trong trường hợp Giấy phép thành lập Chi nhánh bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp (nếu có).


Ls Nguyễn Minh Tiến www.lienvietluat.com www.asimic.com

.........................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của Asimic.

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic.

Để liên hệ với Luật sư của Asimic

Hãy liên hệ tại địa chỉ www.lienvietluat.com www.asimic.com