Sách Hướng dẫn thực hành kế toán thuế và quyết toán thuế trong doanh nghiệp

Cập nhật: 11:40 AM, 18/09/2013

Tên sách: Hướng dẫn thực hành kế toán thuế và quyết toán thuế trong doanh nghiệp

Mã sách: HDT12

Số trang: 512

THÔNG TIN SÁCH

 

Để giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp, các cán bộ thực hành kế toán và bạn đọc quan tâm đến kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp cập nhật được những thông tin mới nhất về thuế và kế toán. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP”.

 

Nội dung cuốn sách thuế bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất áp dụng cho các doanh nghiệp;

Phần II. Tổng quan về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp;

Phần III. Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng;

Phần IV. Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt;

Phần V. Thuế xuất nhập khẩu và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

Phần VI.Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần VII. Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân;

Phần VIII. Kế toán một số loại thuế khác;

Phần IX. Quy định pháp luật mới nhất về quản lý kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế và kế toán thu.

 

THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ: 046.292.7243 - Hotline: 0963.680.420 ( Chị Mai )