Sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

Cập nhật: 03:17 PM, 10/09/2013

Tên sách: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

Mã sách: HCSN13

Số trang: 464

Khổ: 20*28

NXB: Tài chính

THÔNG TIN SÁCH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT

- CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

- HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

– HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC

- THANH TRA KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH


Nhằm thực hiện tốt chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chính phủ và các bộ ngành đã không ngừng ban hành những quy định mới: Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, Quyết định 791/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp thuộc Bộ Tài chính Ban hành: 30/03/2012,2.

Quyết định 1817/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 03/12/2012,Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN về Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độnộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành 05/11/2012, Quyết định 1685/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 18/10/2012, Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 10/01/2013, Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 17/12/2012, Thông tư 222/2012/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộtrưởng Bộ Tài chính ban hành 24/12/2012.


Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán kiểm toán nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:


CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT - CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC- THANH TRA KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH


Nội dung cuốn sách bao gồm phần sau:


Phần 1. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP- MẪU BIỂU MỚI NHẤT & HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013


PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỚI NHẤT LĨNH VỰC KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


PHẦN 3: HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CHI TIẾT CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


PHẦN 4: QUY ĐỊNH XỬ PHẠM VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN


PHẦN 5: QUY ĐỊNH MỚI CHẾ ĐỘ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRỤ SỞ TÀI SẢN – SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI


PHẦN 6: CHẾ ĐỌ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ


PHẦN 7: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


PHẦN 8: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


PHẦN 9: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THI, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN


LIÊN HỆ MUA SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013:

046.292.7243 - Hotline: 0963.680.420 (Chị Mai)