Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế Thu nhập cá nhân 2013

Cập nhật: 05:38 PM, 04/09/2013

Tên sách: Hệ thống văn bản pháp luật thuế thu nhập cá nhân 2013
Nhà xuất bản: Bộ tài chính
Mã sách: TNCN2013
Số trang: 500 Trang


THÔNG TIN SÁCH


Hệ thống văn bản pháp luật thuế thu nhập cá nhân năm 2013 do Bộ tài chính xuất bản. Sách được tập hợp và biên soạn dựa trên cơ sở các thông tư và các công văn hướng dẫn, trả lời mới nhất của Bộ tài chính và Tổng cục Thuế. Nội dung sách gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân và VB hướng dẫn, biểu mẫu mới nhất: là tập hợp các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất gồm Luật Thuế thu nhập cá nhân, các Luật sửa đổi, các Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, công văn…đang có hiệu lực thi hành. Qua đó có thể giúp người đọc nắm rõ các tình huống đã được hướng dẫn xử lý cụ thể để vận dụng vào trường hợp của đơn vị mình.


Nội dung gồm 3 phần:


Phần I: Hệ thống văn bản hiện hành về thuế Thu nhập cá nhân (bao gồm cả Luật, Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính).
Phần II: Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về giãn, giảm và miễn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế.
Phần III: 45 công văn mới hướng dẫn xử lý vướng mắc thuế TNCN năm 2012.


Được biên soạn bởi các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm, đã và đang tiếp tục tham gia xây dựng, phản biện chính sách thuế; Tapchithue hy vọng cuốn sách này sẽ là cẩm nang của cán bộ thuế và doanh nghiệp để nắm bắt dễ dàng các thay đổi của chính sách thuế thu nhập cá nhân, giúp thuận lợi hơn trong công tác kê khai, nộp thuế cũng như quản lý thuế, tránh các rủi ro trong quá trình thực thi.Liên hệ mua sách thuế thu nhập cá nhân: 04.6.292.7243 - 0963.680.420 (Chị Mai)