Sách Hướng dẫn quyết toán thuế 2012 và những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới 2013

Cập nhật: 09:39 AM, 27/08/2013

Tên sách: Hướng dẫn quyết toán thuế 2012 và những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới 2013
Mã sách: HDQT2013
Số trang: 450 Trang
Khổ: 16*24
NXB: Nhà xuất bản Tài chính 2013


THÔNG TIN SÁCH


Để giúp các doanh nghiệp, cá nhân có thu nhập dễ dàng thực hiện quyết toán thuế năm 2012 cũng như kịp thời nắm bắt chính sách thuế mới năm 2013, Tạp chí Thuế đã phối hợp với các Vụ chức năng của Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tập hợp và biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn quyết toán thuế 2012 và những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới 2013”.


Nội dung sách gồm 6 phần:

Phần 1: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012

Phần 2: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012

Phần 3: Một số điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới năm 2013

Phần 4: Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quyết toán thuế 2012

Phần 5: Hai luật thuế mới sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ 01/07/2013.

Phần 6: Các văn bản mới của Bộ Tài chính , Tổng cục thuế giải đáp vướng mắc về thuế.

 

Liên hệ mua sách thuế: 04.6.292.7243 - Hotline: 0963.680.420 (Chị Mai)