Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 03 tháng phải có giấy phép lao động

Cập nhật: 12:34 PM, 20/11/2010

Theo quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người  nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn trên 03 tháng thì phải có giấy phép lao động.

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định pháp luật.

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động thì phải làm thủ tục để đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này. Nếu người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Công an ra quyết định trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Sở lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quản lý.

Đơn vị sử dụng lao động người nước ngoài phải có trách nhiệm Báo cáo tình hình người sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ra công văn số 828/LĐTBXH-VL về việc tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam.

Theo đó Bộ Lao động thương binh và xã hội đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đôn đốc, nhắc nhở các Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện nghiêm túc qui định pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động nước ngoài và xác định rõ trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động.

- Tiến hành kiểm tra thanh tra các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật Việt Nam trong việc tuyển dụng,  cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động. Khi thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý  theo qui định pháp luật Việt Nam, đối với các trường hợp không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam thì buộc xuất cảnh hoặc trục xuất.

- Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Lao động thương binh và xã hội với Sở Tư pháp, Sở kế hoạch và đầu tư, Công an tỉnh và các ban ngành liên quan trong việc quản lý và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài.

- Định kỳ trước 25 cuối quý, Sở Lao động thương binh và xã hội báo cáo tổng hợp tình hình quản lý người lao động nước ngoài tại địa phương gửi về Bộ Lao động thương binh và xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý người lao động nước ngoài.

Hiện nay một trong những khó khăn trong thủ tục giấy phép lao động là quy định bắt buộc trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động, đơn vị tuyển dụng lao động phải đăng thông báo tuyển dụng trước ít nhất 30 ngày trên 01 số báo trung ương và 01 số báo địa phương nêu rõ nội dung tuyển dụng, vị trí, số lượng, yêu cầu chuyên môn,....

 

Đây là một khó khăn không nhỏ với doanh nghiệp. Để giải quyết điều này quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giair quyết giúp bạn đảm bảo việc xin giấy phép lao động diễn ra nhanh chóng hiệu quả.

Mọi ý kiến về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam các bạn hãy liên hệ với ASIMIC tại Hà Nội và TP HCM. Các Luật sư của chúng tôi sẽ tận tình tư vấn cho bạn.

Liên hệ dịch vụ giấy phép lao động

 

CHI TIÊT XIN XEM TẠI TRANG: www.Giaypheplaodong.com

Ls Đặng Văn Hoàng – www.asimic.com và www.lienvietluat.com

Để liên hệ với Luật sư của Asimic hãy liên hệ theo số máy 0902.209.469 tại Hà Nội và 0903.103.889 tại thành phố Hồ Chí Minh

.................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của  Asimic 

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic

Hãy liên hệ tại địa chỉ www.asimic.com và www.lienvietluat.com