Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu

Cập nhật: 01:28 PM, 05/10/2010

Câu hỏi: Xin luật sư cho biết các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Trả lời: Về trao đổi của bạn tôi có chia sẻ cùng bạn như  sau:

Theo quy định pháp luật Việt Nam thì giấy phép lao động của người nước ngoài hết hiệu lực, vô hiệu trong các trường hợp sau:

- Giấy phép lao động hết thời hạn;

- Chấm dứt hợp đồng lao động;

- Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

- Hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt;

- Văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông báo thôi cử người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Giấy phép lao động bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi do vi phạm pháp luật Việt Nam;

- Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động;

- Người nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Tòa án.


CHI TIÊT XIN XEM TẠI TRANG: www.Giaypheplaodong.com

Ls Đặng Văn Hoàng www.asimic.com

.................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của  Asimic

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic

Để liên hệ với Luật sư của Asimic

Hãy liên hệ tại địa chỉ www.asimic.com