Phần mềm tự tin hóa đơn cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Cập nhật: 09:46 AM, 09/05/2013

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chủ động trong việc tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin trực thuộc Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Thuế đã hoàn thiện phần mềm Quản lý hóa đơn tự in (bản dùng miễn phí có thời hạn đến ngày 30/9/2012) đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ về quản lý và sử dụng hóa đơn tự in theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phần mềm Quản lý hóa đơn  tự in (Tax-Invoice) được cung cấp miễn phí đến hết ngày 30/9/2012.

DN tải bộ cài, tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm Tax-Invoice Tại đây

Các dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho DN sử dụng sản phẩm Tax-Invoice:

+ Hỗ trợ, tư vấn qua điện thoại số 04.37689679 số lẻ 6611

+ Hỗ trợ, qua hộp thư điện tử hotro_inhoadon@gdt.gov.vn

Theo gdt.gov.vn