Giải đáp Quy định về tạo và phát hành hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC (Phần 2)

Cập nhật: 10:14 PM, 22/11/2010

Câu hỏi 30:

Tổ chức kinh doanh nào mới được cơ quan thuế bán hoá đơn?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế chỉ bán hoá đơn cho tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Câu hỏi 31:

Khi mua hoá đơn của cơ quan thuế, người nộp thuế cần phải chuẩn bị giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3a, Điều 11, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì đối tượng được mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có:

- Đơn đề nghị mua hoá đơn (theo mẫu số 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này);

- Khi đến mua hoá đơn, người mua hoá đơn (người có tên trong đơn hoặc người được uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

Câu hỏi 32:

Gia đình tôi có một căn nhà cho thuê trong thời hạn 6 tháng, theo hợp đồng thuê nhà chúng tôi phải cấp hoá đơn cho công ty thuê. Xin hỏi chúng tôi có được mua hoá đơn của cơ quan thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp gia đình bạn không kinh doanh nhưng có nhà để cho thuê thì được cơ quan thuế quản lý địa bàn có nhà cho thuê cấp hoá đơn lẻ, bạn đến cơ quan thuế để được hướng dẫn chi tiết.

Câu hỏi 33:

Cơ quan thuế cấp hoá đơn giá trị gia tăng trong trường hợp nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế cấp hoá đơn GTGT đối với trường hợp: tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế GTGT được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Câu hỏi 34:

Công ty tôi đã có quyết định giải thể, có phát sinh thanh lý tài sản.  Người mua yêu cầu phải có hoá đơn. Vậy xin hỏi công ty chúng tôi muốn có hoá đơn để cung cấp cho người mua thì làm thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp công ty đã giải thể có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua thì được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng. Công ty bạn có thể đến cơ quan thuế quản lý địa bàn để được cấp hoá đơn lẻ.

Câu hỏi 35:

Tổ chức, cá nhân được cấp hoá đơn lẻ có phải nộp thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân được cấp hoá đơn lẻ của cơ quan thuế phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hoá đơn lẻ.

Câu hỏi 36:

Cơ quan tôi là Ban Quản lý Khu Kinh tế A, thuộc UBND tỉnh B. Cơ quan tôi bán thanh lý một số máy photocopy cũ và cần hoá đơn để xuất cho bên mua hàng. Vậy cơ quan tôi có thuộc đối tượng được cấp hoá đơn của Cục thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: “Đối tượng được cấp hoá đơn là các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng”.

Căn cứ quy định trên thì cơ quan bạn thuộc diện được cấp hoá đơn để giao cho khách hàng.

Câu hỏi 37:

Hộ gia đình tôi không kinh doanh nhưng phát sinh hoạt động bán 1 căn nhà cho một Doanh nghiệp tư nhân, cần hoá đơn để giao cho người mua. Vậy chúng tôi phải làm thủ tục gì để được cấp hoá đơn?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Để được cấp hoá đơn, hộ ông (bà) phải có đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ (mẫu số 3.4, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và các chứng từ mua bán kèm theo.

Câu hỏi 38:

Công ty tôi thuộc diện được in, phát hành hoá đơn. Vậy công ty tôi có được quy ước các ký hiệu nhận dạng trên hoá đơn do công ty tôi phát hành hay không, hay do Cục thuế quy định?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Công ty có quyền quy ước các ký hiệu nhận dạng trên hoá đơn do mình phát hành để phục vụ việc nhận dạng hoá đơn trong quá trình in, phát hành và sử dụng hoá đơn.

Câu hỏi 39:

Khi in hoá đơn, Công ty chúng tôi có thể chọn những hình thức nào để làm ký hiệu nhận dạng hoá đơn?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1, Điều 13, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: khi in hoá đơn Công ty có thể chọn những hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng hoá đơn: dán tem chống giả; dùng kỹ thuật in đặc biệt; dùng giấy, mực in đặc biệt; đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hoá đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hoá đơn (như tên, mã số thế, địa chỉ người bán; loại hàng hoá, dịch vụ; đơn giá ....), chữ ký và dấu của bên bán khi lập hoá đơn , ...

Câu hỏi 40:

Công ty chúng tôi thuộc diện được tự in hoá đơn thuế GTGT. Sau khi phát hành, cơ quan thuế phát hiện có hoá đơn nghi vấn là hoá đơn giả hoá đơn của công ty chúng tôi và yêu cầu chúng tôi xác nhận. Vậy cho hỏi công ty chúng tôi có nghĩa vụ phải trả lời xác nhận của cơ quan thuế hay không và trong thời gian bao lâu phải gửi xác nhận?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 13, Chương II, Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu xác nhận hoá đơn do công ty đã phát hành, Công ty có nghĩa vụ phải trả lời bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan thuế.

Câu hỏi 41:

Đơn vị chúng tôi không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, vậy xin hỏi khi bán hàng hoá thì chúng tôi có phải lập hoá đơn không và mua hoá đơn ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp đơn vị bạn không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh thì khi bán hàng hoá có phải lập hoá đơn và được cơ quan Thuế bán cho hóa đơn. Đề nghị đơn vị bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi 42:

Công ty tôi đã thông báo phát hành 10.000 số hoá đơn và đã sử dụng hết, nay Công ty tôi chuẩn bị phát hành hoá đơn lần thứ 2, về nội dung và hình thức hoá đơn phát hành lần này giống như mẫu hoá đơn lần trước, xin hỏi khi phát hành chúng tôi có phải gửi kèm theo hoá đơn mẫu không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Câu hỏi 43:

Doanh nghiệp chúng tôi sử dụng hoá đơn xuất khẩu, đã thông báo phát hành hoá đơn và gửi hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế, nay chúng tôi có thay đổi một số nội dung trên hoá đơn (phần nội dung không bắt buộc), chúng tôi có phải thông báo phát hành hoá đơn mới không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Trường hợp Doanh nghiệp bạn hỏi không phải phát hành thông báo mới.

Câu hỏi 44:

Công ty tôi đã đặt in 10.000 số hoá đơn loại hoá đơn GTGT (trên hoá đơn đã in sẵn địa chỉ) đã sử dụng 5.000 số, nay Công ty tôi chuyển địa chỉ đến nơi khác, xin hỏi để được sử dụng 5.000 số hoá đơn còn lại chúng tôi phải làm thủ tục gì?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 và Khoản 2, Điều 9, Chương II, Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty bạn muốn tiếp tục sử dụng 5.000 số hoá đơn còn lại, Công ty bạn thực hiện việc đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. Đồng thời, Công ty bạn phải gửi thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu 3.5, phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư nêu trên) cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó nêu rõ 5.000 số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết, sẽ tiếp tục sử dụng.

Câu hỏi 45:

Doanh nghiệp tôi đã đặt in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trước khi sử dụng chúng tôi phải làm các thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì trước khi sử dụng hoá đơn, Doanh nghiệp bạn phải làm các thủ tục sau:

- Lập thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu số 3.5, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC) và gửi kèm theo hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi Doanh nghiệp bạn bắt đầu sử dụng hoá đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.

- Niêm yết thông báo phát hành và hoá đơn mẫu tại nơi Doanh nghiệp bạn sử dụng hoá đơn để bán hàng hoá, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hoá đơn.

Câu hỏi 46:

Công ty chúng tôi đặt in hoá đơn cho các đơn vị trực thuộc (ở các địa phương khác nhau) để sử dụng, xin hỏi việc tạo hoá đơn và phát hành hoá đơn đối với các đơn vị trực thuộc như thế nào?

Trả lời:

- Việc tạo hoá đơn: Theo quy định tại Điểm 2, Điều 8, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì: Tên Công ty bạn phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hoá đơn, các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ của mình vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

- Việc phát hành hoá đơn: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì từng đơn vị trực thuộc phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Câu hỏi 47:

Doanh nghiệp tôi có số vốn kinh doanh 1 tỷ đồng và có 10 lao động, xin hỏi Doanh nghiệp chúng tôi xin mua hoá đơn do Cơ quan thuế đặt in có được không? Thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ thì doanh nghiệp của bạn thuộc loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 11, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 thì trong năm 2011, doanh nghiệp bạn được mua hoá đơn do Cục Thuế đặt in.

- Thủ tục mua hoá đơn như sau:

+ Đơn đề nghị mua hoá đơn theo mẫu số 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

+ Xuất trình chứng minh nhân dân (còn trong hạn sử dụng theo quy định của Pháp luật) của người đi mua hoá đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật).

Câu hỏi 48:

Doanh nghiệp tôi có trụ sở tại huyện Na Hang, Tuyên Quang có hoạt động kinh doanh tại huyện Na Hang, xin hỏi doanh nghiệp tôi có được mua hoá đơn do Cục Thuế đặt in không?

Trả lời:

Huyện Na Hang, Tuyên Quang thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nên trong năm 2011, doanh nghiệp bạn được mua hoá đơn do Cục Thuế đặt in theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Câu hỏi 49:

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang là địa bàn thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn có đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh tại thị xã Bắc Giang, xin hỏi đơn vị trực thuộc này có được mua hoá đơn do Cục Thuế đặt in không?

Trả lời:

Thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang không phải địa bàn thuộc danh mục địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định 124/2008/NĐ-CP nên đơn vị trực thuộc doanh  nghiệp không thuộc đối tượng được mua hoá đơn do Cục Thuế đặt in mà phải đặt in hoá đơn để sử dụng theo quy định tại  Khoản 1, Điều 11, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Câu hỏi 50:

Chúng tôi là Viện nghiên cứu thuộc Viện xã hội học, có một số khách hàng muốn mua tạp chí của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi phải xuất hoá đơn nhưng Viện chúng tôi không có hoá đơn vì không kinh doanh. Xin hỏi chúng tôi mua hoá đơn của cơ quan thuế được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại  Khoản 3, Điều 12, Chương II, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 thì Viện của bạn phải làm đơn đề nghị cấp hoá đơn lẻ theo mẫu số 3.4, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC gửi kèm theo các chứng từ mua, bán đến cơ quan thuế nơi Viện của bạn đóng trụ sở. Căn cứ đơn đề nghị và các chứng từ mua bán của bạn Cơ quan thuế sẽ hướng dẫn bạn xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế, bạn sẽ lập hoá đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ trước khi nhận hoá đơn lẻ, sau khi bạn có chứng từ nộp thuế cơ quan thuế sẽ đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho bạn hai liên (liên 1 và liên 2), liên 3 lưu tại cơ quan thuế.

Câu hỏi 51:

Công ty chúng tôi có nhiều bộ phận quản lý và đều có nhu cầu lưu giữ hóa đơn, chứng từ. Vì vậy, Công ty có sử dụng loại hóa đơn gồm nhiều liên. Cho hỏi có hạn chế số liên hóa đơn không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 4, Chương I, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên.