Giai dap Quy dinh ve tao va phat hanh hoa don theo thong tu 153/2010/TT-BTC (Phan 1)

Giải đáp Quy định về tạo và phát hành hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC (Phần 1)

Trả lời những thắc mắc về quy định tạo và phát hành hóa đơn theo hướng dẫn tại nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Hoa don tu in, dat in - Nhung noi dung can the hien

Hóa đơn tự in, đặt in - Những nội dung cần thể hiện

Nỗi lo của các doanh nghiệp là làm sao thiết kế mẫu hóa đơn đúng theo tiêu chí đặt ra của ngành thuế, tránh trường hợp đã in lại phải hủy vì sai một vài chi tiết, gây lãng phí...

Hoa don tu in, dat in - Nhung noi dung can the hien

Hóa đơn tự in, đặt in - Những nội dung cần thể hiện

Thời gian có hiệu lực của Nghị định 51/CP đã gần kề, nhiều doanh nghiệp đang tiến hành thiết kế hóa đơn tự in hoặc đặt in để kịp thời đưa vào ứng dụng từ ngày 1-1-2011.

 Xu phat cac hanh vi vi pham quy dinh ve phat hanh hoa don duoc quy dinh nhu the nao theo quy dinh tai thong tu so 153/2010/TT-BTC ?

 Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC ?

Theo quy định tại Điều 32 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phát hành hoá đơn được quy định như sau...

Xu phat cac hanh vi vi pham quy dinh ve mua hoa don duoc quy dinh nhu the nao theo quy dinh tai thong tu so 153/2010/TT-BTC?

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về mua hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC?

Theo quy định tại Điều 31 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về mua hoá đơn được quy định như sau:...

Xu phat cac hanh vi vi pham quy dinh ve in hoa don dat in duoc quy dinh nhu the nao theo quy dinh tai thong tu so 153/2010/TT-BTC ?

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về in hoá đơn đặt in được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC ?

Theo quy định tại Điều 30 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về in hoá đơn đặt in được quy định như sau:...

Xu phat cac hanh vi vi pham quy dinh ve dat in hoa don duoc quy dinh nhu the nao theo quy dinh tai thong tu so 153/2010/TT-BTC?

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đặt in hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC?

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về in hoá đơn đặt in được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP..

Xu phat cac hanh vi vi pham quy dinh ve tu in hoa don duoc quy dinh nhu the nao theo quy dinh tai thong tu so 153/2010/TT-BTC ?

Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC ?

Theo quy định tại Điều 28 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về tự in hoá đơn được quy định như sau:...

Viec Huy hoa don duoc quy dinh nhu the nao theo quy dinh tai thong tu so 153/2010/TT-BTC ?

Việc Hủy hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC ?

Theo quy định tại Điều 27 thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP việc Hủy hoá đơn được quy định như sau:

Viec Luu tru, bao quan hoa don duoc quy dinh nhu the nao theo quy dinh tai thong tu so 153/2010/TT-BTC?

Việc Lưu trữ, bảo quản hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC?

Việc Lưu trữ, bảo quản hoá đơn được quy định như thế nào theo quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP?