Chi phí thành lập doanh nghiệp được thanh toán như thế nào?

Cập nhật: 12:00 PM, 30/07/2010

Câu hỏi: Tôi và hai người bạn dự định thành lập công ty TNHH hai thành viên trở nên. Chúng tôi thuê một công ty Luật tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh. Xin hỏi Luật sư  nếu tôi đứng tên ký kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý và đã thanh toán đầy đủ chi phí với công ty Luật thì sau này nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ giữa các thành viên được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 14 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định về hợp đồng trước đăng ký kinh doanh quy định:

“…

1. Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm tài sản về việc thực hiện hợp đồng đó.

..”

Trường hợp của bạn sau khi ký kết hợp đồng pháp lý với công ty luật, phí dịch vụ này sẽ được tính là chi phí của công ty sau khi thành lập.

Nếu công ty không được thành lập thì bạn và hai người bạn liên đới chịu trách nhiệm về chi phí dịch vụ thành lập công ty.

Ls Đặng Văn Hoàng - www.thutucthanhlapcongty.vn

 

.................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của  Asimic

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic

Để liên hệ với Luật sư của Asimic

Hãy liên hệ tại địa chỉ www.asimic.com