Sĩ quan đã nghỉ hưu có được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp không?

Cập nhật: 11:34 AM, 30/07/2010

Câu hỏi: Trước kia tôi là sĩ quan trong quân đội nay đã nghỉ hưu được 03 tháng. Tôi và người bạn có dự định thành lập một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chế biến gỗ. Có người tư vấn cho tôi là tôi không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp vì đã là sĩ quan quân đội. Xin hỏi Luật sư trong trường hợp của tôi thì có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp không?

Trả lời:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005:

…..

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản

….”

Trường hợp của ông đã nghỉ hưu theo chế độ thì không thuộc diện cấm tại điểm c khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp. Ông trước kia là sĩ quan nên không phải là cán bộ, công chức nên không chịu sự hạn chế đối với cán bộ, công chức sau khi nghỉ hưu.

Nếu ông đáp ứng  đủ các điều kiện khác, không thuộc diện cấm tại điều 13 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của ông cần kèm thêm văn bản chứng minh việc ông đã nghỉ  hưu theo chế độ.

Ls Đặng Văn Hoàng - www.thutucthanhlapcongty.vn

 

.................................................................................................................................................................................

Chuyên mục Tư vấn Luật được sự Công tác tư vấn của  Asimic

Những ý kiến pháp lý của đưa ra chỉ giải đáp cho câu hỏi cụ thể nêu trên. Luật sư của Asimic đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Hơn nữa, trên thực tế có nhiều văn bản giải thích luật pháp khác nhau, nên để có thể vận dụng luật pháp vào những vấn đề cụ thể, người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý của mình hoặc các luật sư của Asimic để được tư vấn cụ thể hơn. Bản quyền Ý kiến pháp lý nêu trên thuộc về công ty tư vấn Asimic, trừ những nội dung trích nguyên văn quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái sử dụng Ý kiến pháp lý này mang mục đích thương mại phải được sự đồng ý của Asimic

Để liên hệ với Luật sư của Asimic

Hãy liên hệ tại địa chỉ www.asimic.com