Các đại gia bị truy thu thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật: 09:13 AM, 25/07/2013

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa truy thu 10,8 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân của 11 đại gia và khẳng định tiếp tục rà soát để truy thu thuế hàng loạt những người khác. Đây mới là một phần nhỏ trong danh sách nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân của 2011.

Đứng đầu danh sách những cá nhân “VIP” vừa bị truy thu là một ông chủ làm trong lĩnh vực thương mại với số tiền bị truy thu thêm hơn 2,2 tỷ đồng, theo số liệu tính đến ngày 31/12/2011. Đứng thứ hai trong danh sách này là một người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với số tiền 1,85 tỷ đồng. Kế tiếp là một cá nhân làm trong lĩnh vực thương mại với số thuế bị truy thu 1,45 tỷ đồng.

Người đứng thứ 4 và 5 phải đóng thêm 1,387 tỷ đồng và 1,27 tỷ đồng tiền thuế. Sáu cá nhân còn lại bị truy thu hàng trăm triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh cũng vừa truy thu thuế của các doanh nghiệp. Theo cơ quan này, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 6.335 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt 1.744 tỷ đồng, nộp vào ngân sách nhà nước 905 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 220 tỷ đồng, giảm số lỗ mà doanh nghiệp báo lên cơ quan thuế là 1.813 tỷ đồng.

Trong đó, kiểm tra tại cục Thuế, truy thu được 51 tỷ đồng, bằng 61% so với cùng kỳ năm 2012. Kiểm tra tại doanh nghiệp, truy thu và phạt 940 tỷ đồng, đạt 53% so với tháng 6 năm ngoái. Riêng việc thanh tra, Cục Thuế cho biết, đối tượng thanh tra chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dệt may, da giày, dược phẩm, trang thiết bị y tế, thương mại điện tử…với số tiền truy thu và phạt 753 tỷ đồng, tăng 17% so với 2012.

Theo Phòng Kiểm tra Thuế số một (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh), bên cạnh việc triển khai công tác theo nhiệm vụ kiểm tra năm 2013, các đơn vị còn tập trung vào kiểm tra theo các chuyên đề nên đã góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, chuyên đề rà soát kiểm tra các trường hợp các nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, kết quả truy thu 5,3 tỷ đồng. Chuyên đề chống chuyển giá là một doanh nghiệp với số thuế truy thu 9,2 tỷ đồng, truy hoàn là 6,4 tỷ đồng…

Lãnh đạo Phòng Kiểm tra Thuế số một cho biết, việc tập trung kiểm tra theo các chuyên đề đã giúp không bỏ sót nguồn thu, đặc biệt là đối với những ngành nghề đang được dư luận quan tâm. Riêng đối với chuyên đề kiểm tra các doanh nghiệp lỗ trong năm vừa qua đã mang lại kết quả, truy thu, phạt hành vi vi phạm pháp luật thuế và điều chỉnh giảm khá lớn số lỗ của các doanh nghiệp kê khai.

“Tập trung kiểm tra các doanh nghiệp kê khai lỗ bước đầu đã có tác dụng, đánh động đến các doanh nghiệp thường xuyên khai lỗ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có quan hệ giao dịch liên kết”, lãnh đạo này nói.