Cach xac dinh cac khoan giam tru gia canh cho nguoi nop thue va nguoi phu thuoc.

Cách xác định các khoản giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc.

Trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế thì không được tính giảm trừ cho bản thân trong năm tính thuế.

Thu tuc truy thu thue TNCN

Thủ tục truy thu thuế TNCN

Liên quan đến vướng mắc của DN và cơ quan Thuế địa phương trong việc xác định truy thu thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn số 1670/TCT-TNCN.

Huong dan truy thu thue TNCN

Hướng dẫn truy thu thuế TNCN

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân...

Ung dung CNTT quan ly ma so thue TNCN

Ứng dụng CNTT quản lý mã số thuế TNCN

Từ ngày 1-7 tới đây-thời điểm Luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, ngành Thuế sẽ đổi mới việc quản lý mã số thuế TNCN dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại nhằm ngăn chặn tình trạng "lách luật" của người nộp thuế.

Bat binh dang trong thu thue TNCN do co che dung tien mat

Bất bình đẳng trong thu thuế TNCN do cơ chế dùng tiền mặt

Ngày 1-7 tới đây, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực, dự kiến hơn 2 triệu người đang nộp thuế thu nhập từ tiền lương tiền công, từ kinh doanh ở bậc 1, bậc 2 sẽ không thuộc đối tượng nộp thuế, người nộp thuế ở bậc 3, bậc 4 cũng giảm số thuế nộp đáng kể.

Chung tu khau tru thue TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Công văn số 1517/TCT-TNCN ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Tổng cục Thuế v/v chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Nhung tac dong cua Luat thue TNCN moi

Những tác động của Luật thuế TNCN mới

Chỉ còn hơn một tháng nữa, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi sẽ có hiệu lực, tác động sâu rộng đến đời sống KTXH, nhất là những người làm công ăn lương.

Nop ho so hoan thue thu nhap ca nhan?

Nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1514/TCT-TNCN ngày 13/05/2013, gửi Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn về việc nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ca nhan khi chuyen doi dat phai ke khai thue TNCN

Cá nhân khi chuyển đổi đất phải kê khai thuế TNCN

Tại văn bản số 1429/TCT-TNCN Tổng cục Thuế cho rằng, mọi cá nhân khi chuyển đổi đất phải kê khai thuế TNCN.

Van ban huong dan thuc hien Luat Thue TNCN: Tao su thong nhat chung

Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN: Tạo sự thống nhất chung

Hiện nay tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đã có nhiều thay đổi, chính vì vậy, Luật thuế TNCN không còn phù hợp với thực tiễn, cần được sửa đổi để thực hiện tốt vai trò và chính sách của Nhà nước.