Hồ sơ dự thi chứng chỉ nghiệp vụ nhân viên đại lý thuế

Cập nhật: 12:12 AM, 12/06/2010

Dịch vụ đại lý thuế là lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam. Các đại lý thuế là công cụ đắc lực của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế.

 

HỒ SƠ DỰ THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-   Luật quản lý thuế số 78/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10;

-  Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số28/2008/TT-BTC ngày 03/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Hồ sơ dự thi chứng chỉ nghiệp vụ nhân viên đại lý thuế:

2.1 Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế gồm:

a- Đơn đăng ký dự thi (đối với trường hợp miễn thi cả 2 môn thì làm đơn theo Mẫu số 09).

b- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

c- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định (bản sao có chứng thực).

d- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) là bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

e- 03 ảnh mầu cỡ 4 x 6 chụp trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi, hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.

f- Giấy xác nhận năm công tác và các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có).

2.2. Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi gồm:

a- Đơn đăng ký dự thi chứng chỉ đại lý thuế.

b- Bản sao có chứng thực giấy Chứng nhận điểm thi do Hội đồng thi thông báo

c- Ảnh và phong bì.

Chúc bạn làm thủ tục hồ sơ dự thi chứng chỉ đại lý thuế thành công!