Dịch vụ đại lý thuế nghề mới ra đời

Cập nhật: 12:01 AM, 12/06/2010

Dịch vụ đại lý thuế là lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam. Các đại lý thuế là công cụ đắc lực của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế.

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ NGHỀ MỚI RA ĐỜI

Dịch vụ đại lý thuế ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của nghành thuế nước nhà. Đây được coi là sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý đại lý thuế ở Việt Nam. Mặc dù tính pháp lý các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đại lý thuế được nâng cao nhưng luật và thông tư vẫn chưa thể hiện được chế tài quản lý tài chính đối với dịch vụ khai thuê thuế. Theo các chuyên gia, cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế, tất yếu đòi hỏi sự phát triển của dịch vụ làm thủ tục về thuế. Khi dịch vụ khai thuế phát triển, bên cạnh những quy định pháp lý như: quy định về điều kiện dịch vụ làm thủ tục về thuế, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; quyền và nghĩa vụ pháp lý của đại lý thuế... cần thiết phải có quy định pháp lý quản lý tài chính đối với dịch vụ này. Những quy định về tài chính của đại lý thuế, một mặt giúp Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động của loại hình DN này, mặt khác, tạo điều kiện cho chính các Cty khai thuê thuế thúc đẩy các hoạt động kinh doanh nhất là dịch vụ đại lý thuế.

Các chuyên gia cũng cho rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của các đại lý khai thuế theo quy định của Luật Quản lý Thuế cũng như phù hợp với thông lệ thuế quốc tế, vấn đề hoàn thiện môi trường pháp lý, chế độ tài chính của đại lý thuế cũng được đặt ra như một tất yếu ở nước ta hiện nay. Chế độ tài chính bao gồm một tập hợp các quy định về tài chính đối với các Cty khai thuế khi thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ đại lý thuế. Tập hợp các quy định pháp lý có thể được ban hành trong cùng một loại văn bản pháp quy hoặc được lồng ghép vào nhiều loại văn bản pháp quy chung về tài chính. Dù tồn tại chung hay riêng biệt trên nhiều văn bản pháp luật, thì nội dung chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động của Cty khai thuế cần thiết phải bao gồm các quy định cơ bản về phạm vi hoạt động kinh doanh; quy định về vốn, doanh thu, chi phí, xác định và phân phối lợi nhuận; quy định về nghĩa vụ đối với Nhà nước; quy định về chế độ hạch toán; chế đội ưu đãi tài chính; quy định về cơ quan quản lý trực tiếp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển loại hình đại lý này, cần có một chế độ ưu đãi riêng về tài chính như ưu đãi về thuế TNDN trong một thời hạn nhất định, đặc biệt là các ưu đãi, khuyến khích về việc thành lập các Hiệp hội đại lý làm thủ tục thuế để tạo điều kiện thận lợi cho sự phát triển của đại lý thuế. nói chung và dịch vụ đại lý thuế nói riêng. Đại lý làm dịch vụ đại lý thuế là một nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhưng nó gắn liền với hoạt động tác nghiệp, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan thuế. Do vậy, để quản lý hiệu quả, đồng thời có thể giúp tổ chức kinh doanh này phát triển, việc quản lý nhà nước đối với đại lý khai thuê thuế phải do Bộ Tài chính mà trực tiếp là Tổng cục Thuế thực hiện.

Tổng cục Thuế vừa là người cấp phép hoạt động, vừa là nơi kiểm tra, giám sát, kiểm soát các hoạt động của các Cty khai thuế, đặc biệt là các hoạt động tài chính của Cty này. Theo các chuyên gia, đây là một ngành kinh doanh hứa hẹn nhiều tiềm năng, nhưng cũng hàm chứa nhiều rủi ro cho cả đại lý thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế. Đây là tính tất yếu của một dịch vụ mới như dịch vụ đại lý thuế. Sự thiếu minh bạch về tài chính và quản lý tài chính của các tổ chức này rất dễ dẫn đến làm thêm phức tạp hóa các quy trình quản lý thuế, gây thêm phiền hà cho người nộp thuế. Bởi vậy, nếu có những quy định mang tính pháp lý kịp thời, chặt chẽ về tài chính sẽ góp phần giảm bớt những rủi ro, đồng thời kích thích sự mở rộng nghề dịch vụ đại lý thuế.

Chúc bạn thành công!