Đăng ký đại lý thuế, dịch vụ đại lý thuế

Cập nhật: 11:56 PM, 11/06/2010

Dịch vụ đại lý thuế là lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam. Các đại lý thuế là công cụ đắc lực của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế.

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+ Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

1. Yêu cầu:

+ Có nghành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế).

2. Trình tự thực hiện:

+  Đại lý thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động gửi đến Tổng cục Thuế.

3. Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Tổng cục Thuế

+ Gửi qua đường bưu chính

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

- Danh sách nhân viên đại lý thuế làm việc tại đại lý thuế (theo Mẫu số 02)

- Đơn đăng ký hành nghề của từng nhân viên

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế có tên trong danh sách đăng ký (bản sao có chứng thực).

- 01 ảnh mầu cỡ 3x4 của nhân viên đăng ký hành nghề chụp ở thời điểm làm đơn đăng ký hành nghề đại lý thuế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 30 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ.

6.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

7.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Thuế

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận (Công văn trả lời).

Hoạt động dịch vụ đại lý thuế của các tổ chức đại lý thuế sẽ là bước tiến lớn tỏng nghành thuế Việt Nam.

Chúc bạn thành công!