Người nộp thuế có thể thuê đại lý thuế làm thủ tục về thuế

Cập nhật: 11:52 PM, 11/06/2010

Dịch vụ đại lý thuế là lĩnh vực mới xuất hiện tại Việt Nam. Các đại lý thuế là công cụ đắc lực của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế. Đại lý thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế.

Người nộp thuế có thể thuê đại lý thuế làm thủ tục về thuế

Theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành, đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

Từ những yêu cầu nghiêm ngặt

Các đại lý thuế đã đăng ký hành nghề với Tổng cục Thuế và có tên trên danh sách công khai các đại lý thuế đã đăng ký hành nghề trên Website của Tổng cục Thuế mới được thực hiện ký hợp đồng dịch vụ làm thủ  tục về thuế.

Khi hành nghề dịch vụ, đại lý thuế phải lập hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, cá nhân nộp thuế về phạm vi công việc thủ tục về thuế được ủy quyền, thời hạn được ủy quyền, trách nhiệm của các bên và các nội dung thỏa thuận khác.

Đại lý thuế làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế nếu có hành vi vi phạm pháp luật về thuế thì bị xử phạt hành chính theo quy định. Đại lý thuế bị tạm đình chỉ hoạt động và xóa tên trên danh sách công khai đại lý thuế khi không còn đủ điều kiện hành nghề theo quy định; không  cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, không nộp báo cáo về tình hình  hoạt động theo quy định.

Nhân viên đại lý thuế bị thu hồi vĩnh viễn và công bố công khai Chứng chỉ hành nghề không còn giá trị khi có hành vi thông đồng, giúp người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế bị kết án bằng một bản án có hiệu lực về tội trốn thuế.

Nếu nhân viên đại lý thuế cho người khác mượn hoặc sử dụng Chứng  chỉ hành nghề hoặc hành nghề tại 2 đại lý trở lên trong cùng một thời gian sẽ bị tạm đình chỉ hành nghề và xóa tên trong danh sách đăng ký hành nghề 1 năm.

Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực này.

Đến những quyền lợi của đại lý thuế

Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ đại lý thuế, đại lý thuế được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan.

Ngoài ra, đại lý thuế được cơ quan thuế các cấp hướng dẫn miễn phí thủ tục hành chính, phổ biến các quy định mới về thuế, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật khi thực hiện kê khai thuế điện tử.

Nhân viên đại lý thuế và đại lý thuế có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức thuế, cơ quan thuế không thực hiện đúng các quy định của pháp luật gây khó khăn, cản trở khi hoạt động dịch vụ đại lý thuế.

Đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế thực hiện tốt các quy định pháp luật về thuế và quy định tại Thông tư này sẽ được khen thưởng theo chế độ  chung của Nhà nước.

Chúc bạn thành công!