Đăng ký thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (môn chưa đạt hoặc các môn chưa thi)

Cập nhật: 10:01 AM, 16/05/2013
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)

Trình tự thực hiện:

+   Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo công khai trên 3 số báo liên tục tại ít nhất 1 tờ báo Trung ương và trên trang điện tử của Tổng cục thuế về điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi, môn thi, hình thức thi, thời gian thi và địa điểm nhận hồ sơ dự thi, khu vực tổ chức thi, lệ phí thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi.

+   Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất

+   Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày

- Cách thức thực hiện:

+   Nộp trực tiếp tại Hội đồng thi - Tổng cục Thuế

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)     Thành phần hồ sơ, bao gồm:

i.            Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01

ii.            Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú

iii.            Bằng tốt nghiệp (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) thuộc mổt trong các chuyên ngành quy định là bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật

iv.            Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nước ngoài (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

v.            03 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thì; hai phong bì có dán tam và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, kết quả thi.

vi.            Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thì đã công tác tại đó.

vii.            Các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có)

b)    Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi thông báo cho thí sinh biết về việc được tham dự kỳ thi. Đồng thời, danh sách thí sinh và thông tin về địa điểm thi, thời gian thi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế trước ngày thi ít nhất 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi.

- Lệ phí (nếu có): đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có ): Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 01

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+   Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+   Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

+   Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008

+   Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính