Sử dụng hóa đơn bán lẻ đối với hàng hóa mua vào là không đúng với quy định của pháp luật

Cập nhật: 02:33 PM, 03/03/2014

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 64/2013 TT-BTC thì các loại Hóa đơn gồm có hóa đơn bán hàng, hóa đơn Giá trị gia tăng, hóa đơn xuất khẩu và các loại Hóa đơn khác (tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…).

Trong trường hợp bạn mua linh kiện máy vi tính mà có một trong số các loại hóa đơn nêu trên, đồng thời Hóa đơn này được lập theo đúng quy định thì hàng hóa bạn đang kinh doanh là đúng với quy định của pháp luật về thuế.

Pháp luật về hóa đơn không xem hóa đơn bán lẻ là một trong các hình thức của hóa đơn, do đó việc cửa hàng bạn sử dụng hóa đơn bán lẻ đối với hàng hóa mua vào là không đúng với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, phía cơ quan có thẩm quyền có quyền xử phạt đối với hành vi này.