DN xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa đã nộp về ngân sách trên 428 tỉ đồng

Cập nhật: 10:00 AM, 29/08/2013

Liên quan đến việc truy thu thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất (TNTX) nhưng DN không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa, theo nguồn tin của Báo Hải quan, đến ngày 28-8, hầu hết DN bị truy thu đã chấp hành quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan và đã nộp về ngân sách trên 428 tỉ đồng.

Thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lí kinh doanh TNTX, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đối với 14 DN đầu mối kinh doanh TNTX xăng dầu. Phạm vi kiểm tra là các tờ khai thực hiện từ năm 2009 đến năm 2012. Đến nay, cơ quan Hải quan hoàn tất kiểm tra 12 DN, 2 DN khác đang tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ quan Hải quan phát hiện nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với xăng dầu TNTX sang tiêu thụ nội địa áp dụng thời điểm tính thuế là thời điểm đăng kí tờ khai ban đầu (thời điểm đăng kí tờ khai tạm nhập) để kê khai các khoản thuế. Điều này là trái với các quy định về thủ tục hải quan và chính sách thuế.

Tại Khoản 3, Điều 37, Thông tư 194/2010/TT-BTC đã quy định trường hợp hàng hóa tạm nhập nhưng không tái xuất hết và DN đề nghị chuyển tiêu thụ nội địa  DN phải “… nộp thuế NK, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT (nếu có) theo quy định. Thời hạn nộp thuế, phạt chậm nộp thuế thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư này”.

Như vậy, khi hàng hóa tạm nhập (cả xăng dầu) chuyển tiêu thụ nội địa phải tuân thủ chính sách thuế, chính sách quản lí NK như loại hình nhập kinh doanh. Tại Khoản 9, Điều 10 Thông tư 194/2010/TT-BTC quy định “Trường hợp hàng hóa là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá kinh doanh theo phương thức TNTX, khi được tiêu thụ nội địa phải: (a) Kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan Hải quan; (b) Xác định lại trị giá tính thuế; (c) Xác định lại thời hạn nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt (nếu có) theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư này”.

Điều này cũng phù hợp với quy định của pháp luật về thuế GTGT. Theo Mục II, phần A, Thông tư 129/2008/TT-BTC “Hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu NK theo quy định nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu NK theo quy định với cơ quan Hải quan nơi đăng kí tờ khai hải quan. Thời điểm tính thuế GTGT từ thời điểm chuyển mục đích sử dụng. Tổ chức, cá nhân bán hàng hoá ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan Thuế trực tiếp quản lí theo quy định”.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên (Thông tư 194 và Thông tư 129) khi chuyển đổi mục đích sử dụng cho xăng dầu TNTX sang tiêu thụ nội địa, DN phải thực hiện đầy đủ các khoản thuế theo quy định. Thời điểm tính thuế là thời điểm DN chuyển mục đích sử dụng (không phải là thời điểm đăng kí tờ khai ban đầu-PV). Do đó, việc DN áp dụng thời điểm tính thuế là thời điểm đăng kí tờ khai ban đầu là không đúng với quy định của pháp luật.

Ngày 5-4-2013, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về xử lí thuế đối với xăng dầu TNTX chuyển tiêu thụ nội địa theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan căn cứ kết quả KTSTQ xử lí truy thu theo đúng quy định của pháp luật. Bởi thời điểm DN áp dụng tính thuế để nộp thuế cho cơ quan Hải quan (thời điểm đăng kí tờ khai ban đầu) và thời điểm tính thuế theo quy định của pháp luật (khi chuyển mục đích sử dụng) có sự chênh lệch lớn về số tiền thuế phải nộp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan quyết định ấn định thuế với các lô hàng xăng dầu TNTX nhưng không tái xuất mà chuyển sang tiêu thụ nội địa của nhiều DN. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) bị truy thu 170 tỉ đồng, Tổng công ty Dầu Việt Nam 62 tỉ đồng, Công ty Lọc hóa dầu Nam Việt 26,24 tỉ đồng, Công ty Hóa dầu Quân đội 10,6 tỉ đồng, Tổng công ty Xăng dầu quân đội 19,78 tỉ đồng, Công ty CP Dầu khí Mê Kông 67,3 tỉ đồng, Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp 57,2 tỉ đồng, Công ty Thương mại và Đầu tư Petec 66,6 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không 41,77 tỉ đồng, Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex 713,2 triệu đồng, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà 648 triệu đồng. Theo Cục KTSTQ, tổng số tiền ấn định thuế đối với lượng xăng dầu TNTX chuyển tiêu thụ nội địa năm 2012 gần 454,4 tỉ đồng.

Theo nguồn tin của Báo Hải quan, đến ngày 28-8, hầu hết DN kinh doanh xăng dầu đã nộp đủ số tiền theo quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan, với tổng số tiền trên 428 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nộp 170 tỉ đồng, Công ty CP Dầu khí Mê Kông 67,3 tỉ đồng, Tổng công ty Dầu Việt Nam 62 tỉ đồng, Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp hơn 56,5 tỉ đồng… Hiện chỉ còn Công ty Lọc hóa dầu Nam Việt chưa chấp hành với số thuế DN phải nộp 26,24 tỉ đồng

Theo Bộ Tài chính, việc truy thu thuế với các xăng dầu TNTX chuyển tiêu thụ nội địa đảm bảo căn cứ pháp lí về hải quan và chính sách thuế, việc tổ chức thực hiện truy thu được thực hiện thống nhất trong ngành Hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Công văn 17060/BTC-VP không phải văn bản quy phạm

Để các đơn vị Hải quan thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật đối với tờ khai khi thay đổi loại hình đối với mặt hàng xăng dầu TNTX, ngày 7-12-2012, Bộ Tài chính có công văn 17060/BTC-VP hướng dẫn gửi Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương.

Tuy nhiên, ngày 16-7-2013, Cục Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) có công văn 170 cho rằng văn bản 17060 là văn bản quy pháp pháp luật được ban hành trái luật và đề nghị Bộ Tài chính hủy bỏ văn bản này.

Theo Bộ Tài chính, văn bản 17060/BTC-VP chỉ là văn bản đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật, không mang tính quy phạm và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời công văn 17060 cũng không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Việc ấn định thuế với xăng dầu TNTX chuyển tiêu thụ nội địa được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và hải quan như: Luật thuế XNK; Nghị định 154/2005/NĐ-CP; Thông tư 194/2010/TT-BTC…